Untuk dapatkan maklumat terkini, ikut kami di twitter

Mulai 2013, Unit ICT akan mula menghantar info terkini kepada ibu bapa dan murid melalui twitter.

Sila ikut kami @infoSriPermata

 

 

 

 

 

 

 

*Walau bagaimanapun, semua pemberitahuan penting akan juga diberikan secara bertulis melalui surat pemberitahuan kepada ibu bapa. Surat ini akan diberi melalui murid.

Selain itu semua surat pemberitahuan boleh juga dimuatturun dari laman ini. Mesej twitter adalah penambahan peringatan sahaja kepada semua.

Terima kasih.

Chua Siwe Geck
Unit ICT

This entry was posted in Umum. Bookmark the permalink.